dinsdag 31 mei 2011

Het Graanland

Vanavond even door de Crezéepolder gefietst waar een groepje zwarte sterns, afkomstig uit kinderdijk, aan het foerageren was boven de graanvelden. Uit het graan klonk van verschillende kanten de 'zang' van gele kwikstaarten en er zat een paartje roodborsttapuiten. Het kleine stukje graanland zo dichtbij bij huis is toch nog wel aardig productief als het vogels betreft!

Gele kwikstaart

Kneu

Roodborsttapuit (rechts) en gele kwikstaart

maandag 30 mei 2011

Kleine zilver!

Tijdens het laatste uur vandaag krijg ik een sms'je van Sander E. dat hij een kleine zilver heeft bij het Meer der Stilte in de Gorzen. Een klein omweggetje heb ik daar wel voor over en zo zie ik om kwart voor vijf mijn 160ste soort dit jaar op IJsselmonde!

© Sander Elzerman         Kleine zilverreiger                       

zaterdag 28 mei 2011

Kampina met een toegift!


Vandaag was de excursie van 'De Boomvalk' naar eeen schitterend heide/bosgebied in Noord-Brabant wat de naam 'Kampina' draagt. Vorig jaar waren we hier ook al geweest (zie hier) en dat had toen wel leuke dingen opgeleverd dus vol goede moed ging ons groepje gevuld met o.a. Albert dJ, Jan en ik het gebied in. Het begon gelijk al goed met luid zingende bosrietzangers, grasmussen en een paartje roodborsttapuiten.

In het eerste gedeelte wat we zouden doorkruisen hadden we onze zinnen vooral op de libellen/juffers gezet die hier in grote getale voorkomen. De eerste juffer die we tegenkwamen was zowaar een weidebeekjuffer waar er vandaag nog vele van zouden volgen. Even later wordt de eerste goede libel gezien, een beekrombout!! Hij zit op een varen zich op te warmen in de zon en laat zich erg goed fotograferen! Tevens zien we hier ook de eerste blauwe breedscheenjuffer van de dag en tientallen azuurwaterjuffers.


Beekrombout

We vervolgen hierna onze route en komen terecht bij een beekje wat helemaal vol zit met weidebeekjuffers die zich werkelijk schitterend laten bekijken! Tevens zie ik hier mijn eerste metaalglanslibel ooit en zitten er nog wat vuurjuffers en vele blauwe breedscheenjuffers! We vermaken ons hier een poos met de libellen maar ook een paartje bonte vliegenvanger bij hun nest blijft niet onopgemerkt. 


Weidebeekjuffer
Vuurjuffer


Blauwe breedscheenjuffer

Hierna stappen we mede door het weer, het wordt meer bewolkt en de wind trekt aan, weer over naar de vogels en vermaken ons met boomleeuweriken, boompiepers, een schitterende boomvalk en 2 dodaarzen bij het Winkelsven. 

Vervolgens trekken we onder het genot van zingende gekraagde roodstaarten en boompiepers naar de hei. Tevens zien we onderweg nog een spotvogel, groene specht en verschillende grote lijsters. 
Gekraagde roodstaart
Bij een open plek in het bos zien we opeens 2 wespendieven boven het gebied vliegen waarvan er eentje af en toe gaat baltsen. Het is echt een schitterend gezicht als hij dan stil flappend in de lucht gaat hangen. Iets wat ik nog nooit gezien had! 

Op de hei aangekomen worden we begroet door verschillende families roodborsttapuit en wat boompiepers. Verder hanger er boven de hei aardig wat gierzwaluwen rond en jager er maar liefst 4 boomvalken! Na hier gegeten te hebben werd de route voort gezet naar de huisvennen die in het noorden van het gebied liggen om de aldaar aanwezige roodhalsfuut te bezoeken. Onderweg hiernaar toe komen uiteraard de nodige boompiepers en dergelijke tegen maar verder zien we niet veel.

Boompieper

Bij het bewuste ven aangekomen duurt het niet lang voordat we de felbegeerde roodhalsfuut in beeld krijgen. Hij zwemt eerst midden op het ven maar gaat dan richting een futennest waar hij een waar conflict aangaat met z'n achterneefje. Hierbij laat hij de roodhalsfuut ook zijn rauwe roep horen maar zwemt uiteindelijk toch weer weg van het nest. 
Roodhalsfuut
Als we hier zijn uitgekeken lopen we richting de parkeerplaats waar we opgehaald zullen worden door de bus en om vijf uur zijn we weer in Rotterdam met ongeveer 70 soorten. De andere groepen hadden o.a. nog fluiters, kleine bonte en zwarte specht en wielewaal maar ook dit jaar waren wij weer de enige met roodhalsfuut.


Thuis aangekomen zie ik in mijn inbox dat ik een reacite heb gehad op mijn weblog van Robert V.T. met de melding dat de 'watersnip' van 18 mei wel eens een poelsnip zou kunnen zijn. Als ik hierna beide soorten vergelijk krijg ik bijna een hartverlamming! Op de foto staat volgens mij ook gewoon een poelsnip! Hierna zet ik gauw de foto op het forum waaruit blijkt dat ik inderdaad een poelsnip heb gefotografeerd!


Op 18 mei, de datum waarop ik hem gezien heb, heb ik de vogel wel een tijdje bekeken maar dan met het gevoel: 'Leuk, een late watersnip!'en heb toen verder ook niet eens aan poelsnip gedacht... Gelukkig dus maar dat ik foto's heb anders had ik het geen eens geweten wat voor soort ik had gezien!

Vanavond nog wel even gezocht met Jan voor de zekerheid maar hij was na 10 dagen niet meer aanwezig. Ik had niet anders verwacht maar toch...Poelsnip

dinsdag 24 mei 2011

'Nieuwsbericht'

Inmiddels ben ik weer helemaal bij wat berichten betreft, ook deze twee: 'Standaardrondje' en 'Icarusblauwtje' staan online.

Tevens hier ook het filmpje van de hop en nog een paar videostills van deze schitterende soort.zaterdag 21 mei 2011

Een magische soort!

Vanochtend stempel ik om half zeven het dagkaartje af op station Zwijndrecht voor een dagje treinen samen met Jan. Vol goede moed stappen we in de trein op weg naar een magische soort, voor mij dan. Bovenop het verlanglijstje van de dag staat het woord 'hop'. Op één of andere manier is mij ter ore gekomen van een zingende hop in ons kikkerlandje en dat laat je je niet voorbij gaan als het nog een lifer is!

We stapten uit op het desbetreffende station na een voorspoedige treinreis met in totaal tegen de 50 soorten waarvan de beste een raaf was. Tevens ook een jaarsoort!

Vol goede moed stapten we op de fiets naar de bewuste weg waar de vogel was gezien. Op de plek aangekomen rijden we naar de boerderij waar hij was gezien. De boer komt naar ons toe en vraagt of hij ons kan helpen waarop wij antwoorden dat we de hop zoeken. 'Jaee, da klop, elkn morgn zit ie daor op die dodde tak te roepen, hoep hoep hoep zeg tie. Da bist zwarft hier in de buurt rond en zit veul te zingn dus ge mot gewon un bietje rond fietsn'.

Kijk, dat is nou een antwoord waar we op zaten te wachten! We gaan gelijk beginnen aan ons 'rondje' en het duur gelukkig niet lang voordat we opeens de hop horen. Geweldig!! We rijden gauw op het geluid af totdat we onder hem staan maar nog laat hij zich niet zien totdat hij eruit vliegt en boven in een andere boom gaat zitten. Wat een super gaaf beest!! In totaal maak ik drie foto's en filmpje. Hierna lukt het niet meer om foto's te maken omdat hij erg vliegerig is. We rijden nog een poosje achter hem aan en praten nog wat met buurtbewoners die zeggen dat hij er al een paar weken zit en erg tam is. Bij een paar mensen had hij gewoon in de vensterbank gezeten!!

Hop
Behalve de hop zien we nog wat geelgorzen, grote lijster en gekraagde roodstaarten.

Gekraagde roodstaart
We rijden het stuk weer terug naar het station en kijken wat we nu het beste kunnen twitchen, we besluiten richting de Orpheusspotvogel in Roermond te gaan maar onderweg word dat afgebroken omdat er een melding komt van slangenarend op het Deelensche veld.

Na een lange treinrit stappen we dus uit in Arnhem op weg naar de plek maar opeens komen we voor een hek te staan en zien we dat we entree moeten betalen!  We moeten allebei 8 euro neer te tellen om het heide gebied te mogen betreden. Op de plek aangekomen is het nieuws nog negatief. De vogel is sinds de melding van het begin van de middag niet meer gezien en helaas blijft dat zo totdat we vertrekken uit het gebied. Wel zie ik mijn eerste eerste wespendieven van het jaar en zingen er veel boompiepers, gekraagde roodstaarten en bonte vliegenvangers.

Deelensche veld
Om half zes nemen we de trein weer terug richting Zwijndrecht waar we rond acht uur aankomen terug van een dag met een magische soort!!

PS: De smekelingen, geldbieders en andere bedelaars zal ik helaas moeten teleurstellen over de locatie van de hop.

donderdag 19 mei 2011

Icarusblauwtje

In Polder Sandelingen vanmiddag zag ik nog tafeleend, zomertaling, tureluur, veel spreeuwen met hun net uitgevlogen kroost en er zong nog een bosrietzanger. De rest van de tijd heb ik me een beetje vermaakt met een icarusblauwtje (vlindertje).
Icarusblauwtje

woensdag 18 mei 2011

Standaardrondje

Vanmiddag vrij dus weer even een standaardrondje gemaakt en zoals meestal begonnen in Polder Sandelingen. De sprinkhaanzanger zat nog steeds te zingen net als wat grasmussen, rietzangers en kleine karekieten. Iets 'leuker' was echter dat door de droogte in een paar sloten het waterpeil was gezakt waardoor slik was ontstaan. Hier werd gelijk al gebruik van gemaakt door o.a. een lepelaar, wat tureluurs, watersnip en een zomertaling.

Het lage waterpeil

Watersnip

Zomertaling, wilde eend, krakeenden en tureluur
Hierna naar Waalbos gegaan waar de ontwikkelingen van het nieuwe gebied weer gevorderd waren waardoor er nu ook meer plasjes etc. waren gegraven. Helaas stond er door de droogte in een paar plasjes niet veel water maar desondanks noteerde ik nog wat kleine plevieren, tureluurs, slobeenden, scholeksters en wat gele en witte kwikken met daartussen ook weer een rouwkwik! Tevens vond ik ook mijn eerste krakeendennest, ook leuk!

Witte kwikstaart

Krakeendenkuikens in verpakking

maandag 16 mei 2011

Een ideale twitch

Vanmiddag sms ik Herman of hij nog naar de kortteen gaat en zo sta ik om 19:03 bij het fietsenhok samen met Laurens&Laurens en Jan op Herman te wachten. Luid toeterend komt hij aan en stappen we vol goede moed in de auto op weg naar IJmuiden.

Op dé parkeerplaats aangekomen zit er al een vogelaar bij de vogel en kunnen we gelijk aanschuiven. Erg fijn dat de vogel een parkeerplaats heeft uitgekozen zodat we geen stukken hoeven te lopen en dat soort gein. Een ideale twitch dus. We kunnen de vogel in alle glorie aanschouwen op zo'n 10 meter afstand maar dan vliegt hij na een kwartiertje toch opeens op en komt hij niet meer terug zodat we besluiten weer te gaan.


Kortteenleeuwerik
Over de vogel is echter nog wat discussie of het mogelijk niet een steppekortteenleeuwerik is wat wordt gesuggereerd op basis van de korte snavel en de grondkleur van de kruin en bovendelen. Om de determinatie voor deze ondersoort sluitend te krijgen is geluid nodig dus we wachten in spanning af...

zaterdag 14 mei 2011

Temminck's strandloper!!

Mijn zogenaamde IJsselmonde-rondje begon vandaag in Polder Sandelingen met een groenpootruiter en zowaar 2 mannetje zomertaling. Er zit al een tijdje een paartje in het gebied waarvan het vrouwtje hoogstwaarschijnlijk zit te broeden dus wel leuk dat er nu nog een mannetje zit! Uit het riet en struweel komt verder nog het gezang van rietzangers, grasmussen, sprinkhaanzanger en kleine karekieten.

Zomertalingen
Er loopt ook nog een kwikstaart op een grasveldje waarvan ik de determinatie vrij lastig vind. Maar dankzij het forum en een reactie van een Zeeuwse vogelaar blijkt het toch een vrouwtje of onvolwassen mannetje rouwkwik te zijn. Leuk!

Rouwkwikstaart
In Waalbos zit er op wat kleine plevieren, tureluurs en oeverlopers niet zoveel bijzonders. Wel altijd leuk zijn de vrij tamme gele kwikstaarten die altijd leuk te fotograferen zijn.

Gele kwikstaart
Hierna fiets ik door richting de Oude-barendrechtse brug voor zomertortels. Helaas kom ik niet verder dan een grauwe vliegenvanger en een zingende nachtegaal.

Bij de nieuwe plasjes in de Zuidpolder is het eerste succes ook al weer geboekt want er lopen twee trotse paartjes kluten rond met in totaal 7 kuikentjes. Op de kanten van de plasjes zitten ook nog verschillende kluten te broeden en ik kom in totaal uit op 27 van deze schitterende vogels.

Gezinnetje kluten
Op de randen van de plasjes foerageren verder nog wat oeverlopers en kleine plevieren, verder is het erg rustig dus vertrek ik naar de bouwdok nabij de Jan-Gerritsenpolder. Als ik het slik afzoek zie ik al gauw een onopvallend strandlopertje lopen wat een temminck's blijkt te zijn! Een leuke soort hier op IJsselmonde en de eerste weer na 2008. Behalve dit strandlopertje foerageren er ook nog wat kleine plevieren, tureluurs en oeverlopers in de bouwdok.


Temminck's strandloper
Na een dik uur arriveert ook Jan die ondanks al zijn huiswerk toch deze soort wil zien en hij blijft me de rest van de dag ook vergezellen. In de Carnisse grienden zien we nog wat gekraagde roodstaarten maar verder is het erg stil langs de Oude-Maas. Ook de polders bij Rhoon leveren weinig soorten op. Aangekomen bij de gaatkensplas zien we de buffelkopeend alweer zwemmen en zoals gewoonlijk fietsen we weer gauw verder.

Buffelkopeend
De temminck's zit nog steeds in de bouwdok en ook bij de plasjes in de zuidpolder is weinig veranderd. Tevens laten de zomertortels zich wederom niet vinden maar wel leuk is het nest van een pimpelmees in een pijp waarin de jongen veelvuldig gevoerd worden.Vandaag toch weer een leuk rondje gehad met uiteraard als leukste soort de temminck's strandloper!

donderdag 12 mei 2011

Nabijgelegen polderland

Vanmiddag maak ik even een uitstapje naar het nabijgelegen polderland om kwartel op de jaarlijst te schrijven. Het is een erg goed jaar voor deze soort en de Alblasserwaard zit er dan ook erg 'vol' mee in vergelijking met voorgaande jaren. Vorige week had ik  het ook al geprobeerd maar het was toen helaas mislukt door de harde wind. Toen had ik echter wel een grote karekiet!

Eenmaal uit Alblasserdam ben je gelijk in de polders en vliegen de grutto's en tureluurs om je oren. Even later zie ik ook wat purperreigers, ooievaars en de nodige bruine kieken. Als ik langs het plasdras bij Oud-Alblas kom hoor ik tot mijn verbazing hier al een kwartel roepen. Erg leuk want dit is weer een andere plek in de waard en jaarsoort 240 is binnen! De vogel roept ondanks dat het midden op de dag is regelmatig maar hij laat zich zoals een normale kwartel niet zien.

Plek kwartel
Bij de Zijdebrug, waar ik eigenlijk naar toe onderweg was voor kwartels, zitten nog wel een paar spotvogels te zingen. Aangezien ik toch al kwartel heb steek ik daar geen tijd in maar vervolg mijn weg naar één van de Alblasserbossen in de hoop op wielewalen. Helaas laten ze zich niet horen of zien maar dankzij de kwartel toch nog een leuk middagje gehad.

woensdag 11 mei 2011

Fietstwitch!

Na een grote karekiet en spotvogel afgelopen week op de jaarlijst te hebben geschreven vandaag uit school weer eens iets getwitcht met de fiets.

Om tien over half twee krijg ik het sms'je van Jan dat hij uit is en gek genoeg ben ik vrijwel meteen buiten;). Het eerste stuk gaat dwars door Rotterdam maar al gauw rijden we in Schiedam en even later passeren we het bordje 'Welkom in Vlaardingen'. We nemen daarna de Breeweg die recht op Schipluiden aangaat en als we de golfbaan in beeld krijgen begint ons hart al iets harder te kloppen. Nabij de golfbaan komen we al enkele vogelaars tegen en al snel zijn we op de plek van de bewuste vogel.

Bij aankomst schrikken we even van het o zo kleine 'moerasje' maar na een klein kwartiertje als we bekomen zijn van de schrik klinkt daar dan toch de raspende roep van een kwartkoning uit het onmogelijke gebiedje! Erg gaaf en hij is ook nog eens nieuw voor mij, dat scheelt weer een retourtje IJssel deze zomer!! Tevens is was dit mijn een-na-laatste soort van de Rode lijst die ik nog moest. Alleen hop staat er nog op...

Het kwartelkonig-perceeltje
We fietsen hierna weer verder richting de grote grijze snip in polder Delfgauw. Bij aankomst is de vogel al gelijk in beeld en laat zich leuk bekijken op een aardige afstand. Dankzij de telescoop van een andere vogelaar kan ik nog een paar plaatsjes maken en is de jaarlijst verhoogd tot 239 soorten!

Grote grijze snip
De route naar huis gaat zoals gewoonlijk sneller en met als topsnelheid 46,5 km per uur ben ik om 6 uur en 15 seconden weer thuis met 2 schitterende soorten op zak!

zaterdag 7 mei 2011

Breskens met...

Vanochtend worden we (Laurens&Laurens, Jan en ik) om half vijf opgehaald door Herman vd B. Tijdens de rit worden alle wensen van iedereen verkondigd van wat er wel niet over zou komen met die goede wind. Soorten als alpengierzwaluw, steppekiekendief en roodstuitzwaluw worden geroepen, als dat nou allemaal uit zou komen...

Bij aankomst op de telpost hebben we gelukkig nog niks gemist maar al gauw staat wielewaal en smelleken op de daglijst. Van het smelleken zie ik er deze dag nog 3 en van wielewaal nog een stuk of 8. De wielewalen zijn ook bijna wel het leukst van alles wat er vliegt en ze laten zich dan ook wel goed bekijken! Opvallend vond ik de hoog overvliegende grauwe vliegenvangers en ook een bonte. Ik had altijd gedacht dat dit gewoon nachttrekkers zouden zijn dus eigenlijk erg onverwacht! Verder vlogen de gier- en boerenzwaluwen erg goed met beide zo'n 3000 exemplaren en ook de boompiepers vlogen aardig en in leuke groepjes door.


Om 7:22 wordt er opeens 'ROODKEEL' geroepen. Ik hoor de vogel roepen en zie hem van achteren richting oost verdwijnen. Ter plaatse is er eerst nog wat twijfel over de waarneming maar uiteindelijk zie ik hem ook bij de telling staat zodat ik hem op mijn lijst beschrijf. Niet de beste waarneming maar toch voldoende voor mijn lijst.

Verder waren verschillende zwartkopmeeuwen, tientallen zomertortels, een mooie velduil, een visarend ver over de vuurtoren, de nodige dwergsterns, een grote gele kwik, een tikkend mannetje geelgors, wat purperreigers, kleine zilverreigers, bosruiters, engelse en noordse kwikstaarten en mijn eerste Jan-van-gent van het jaar ook het noemen waard. Frustrerend waren ook 2 kleine gele vogeltjes tussen een paar boerenzwaluwen die eerst werden afgemaakt als eurokan maar doordat het geluid niet gehoord was is er toch sijs van gemaakt. Helaas maar heb er ook weinig aangezien wat voor eurokan zou pleiten.


Heel de ochtend vliegt verder alles nog wel een beetje door en tijdens het middaguur beginnen de zwaluwen weer aardig te vliegen. Ook doordat er een telefoontje van De Fonteintjes in België ons meldt dat ze een roodstuitzwaluw hebben besluiten we nog even door te gaan. Helaas echter zonder resultaat en na een uurtje kakt de boel ook weer in zodat we besluiten om te gaan.

We rijden eerste naar De Blikken waren de kijkhut helemaal stapvol zit. In het gebied scharrelen aardig wat kluten rond waar we ook maarliefst 6 steltkluten tussen zien. Erg leuk!! Eén vogel zit ook heel de tijd een nestkuiltje te graven wat erg leuk is om te zien. Verder zitten er nog wat geoorde futen en de nodige oeverlopers.

Steltkluten
In de Sophiapolder waar we hierna stoppen zijn vooral de zwartkopmeeuwen erg leuk. Behalve deze schitterend meeuwen zwemmen er nog best veel geoorde futen en langs de randen lopen behalve 2 groenpoten en een bosruiter ook 18 oeverlopers.

Zwartkopmeeuwen

Geoorde fuut
We besluiten Zeeuws-Vlaanderen te verlaten en door te steken naar de Groene Jonker als de roodkeelpieper en de witwangsterns daar nog zitten. Als we weer in de buurt van Rotterdam komen krijgen we echter een belletje dat beide soorten uit beeld zijn zodat we om vier uur weer in Ambacht staan.

Als 's avonds de roodkeelpieper toch weer wordt gemeld in de Groene Jonker besluiten we er toch gelijk heen te gaan maar helaas komen we iets te laat aan. De vogel is net in de pitrus verdwenen en is daar waarschijnlijk een tukkie gaan doen. Onder het gehoemp van een roerdomp en het geratel van snorren verlaten we met gebogen schouders het schitterende natuurgebied.

Ondanks dit dipje en telling die ik  toch nog een aardig dagje!