zaterdag 28 september 2019

Een 'vleugje' zeevogeltrek!

Zeetrek is iets wat me jaarlijks enorm aanspreekt, en elk jaar probeer ik dan ook wel een graantje mee te pikken. Voor vandaag gaven ze een stevige wind op uit west-zuidwest, dus net niet helemaal ideaal. Desondanks kan deze windrichting, met een beetje een zuidelijke bries, op de Tweede Maasvlakte nog best leuke soorten opleveren. Zodoende stap ik om kwart voor 7 bij Herman vd Brand en Bram Roobol in om langs zee te gaan zitten.

Bij aankomst schuiven we naast Rene vd Giessen en zien al snel de eerste kleine jagers. Uiteindelijk zien we er deze ochtend zeker 12, waarvan sommige fraai langs komen! De andere jagers laten veel minder van zich zien, maar uiteindelijk zien we nog één grote en één middelste jager langs komen. Altijd leuk om te zien, ook al is het elk jaar toch weer even lastig na een jaar geen jager gezien te hebben. Naast de jagers vliegen de hele ochtend ook regelmatig wat roodkeelduikers, middelste zaagbekken en wat strandlopers voorbij. Al snel worden we ook geattendeerd door noordelijkere telposten, die rosse franjepoten hebben gezien. Dit steltlopertje laat zich met een stevige westenwind met enige regelmaat zien langs de kust, en om kwart over negen wordt het spannend als twee steltlopers vanuit het noorden aankomen. Al vrij snel hebben we door dat het inderdaad twee rosse franjepoten zijn, die over de golven en door de golfdalen naar het zuiden spoeden. Een leuke soort!

Ook pijlstormvogels zijn typische soorten waarvoor je aan zee gaat zitten. Om 9:00 verschijnt de eerste op het toneel: een noordse pijlstormvogel komt, zoals gebruikelijk, prachtig door de branding langs. Altijd een fantastisch gezicht om deze zwart-witte vogelsoort door de golven te zien manoeuvreren. Een tweede volgt zo'n drie kwartier later en een derde kan ik helaas niet oppikken.
Noordse pijlstormvogel
Om iets over tienen verschijnt opeens een grauwe pijlstormvogel op het toneel. Voor mij misschien wel de meest gave zeevogel, die nu onderweg zijn naar Zuid-Amerika om daar te gaan broeden. Een soort die oceanen overvliegt, maar wat niet verbazend is als je ziet met wat voor gemak ze zich over het water bewegen. Een schitterende soort!
Grauwe pijlstormvogel
Als na 12:00 echt bijna niks meer overkomt, besluiten René en ik nog wat rond te lopen op de Vuurtorenvlakte en het Luzerneveld, je weet het immers niet. Ondanks de wind is het prima vogelen, en qua vogels is het in de bosjes zeker niet saai. We zien veel zwartkoppen, tjiftjaffen, heggenmussen en roodborsten, maar daartussen ook nog enkele gekraagde roodstaarten, tapuiten, braamsluiper, goudhanen, een fitis en als leukste soort een velduil. Deze stootte we opeens voor ons op waarna hij zich prachtig flappend boven de vlakte laat zien. Altijd een leuke soort!

Tegen het eind van de middag ben ik weer thuis na toch weer een vleugje zeevogeltrek te hebben meegepikt. Heerlijk!

donderdag 26 september 2019

'Zippels' in de Zegenpolder!

Gisteren heb ik met de broers Molenaar de Amerikaanse goudplevier wederom gemist nabij Ouddorp. We kwamen niet verder dan een visarend, smelleken, veel goudplevieren en andere steltlopers. Vandaag heb ik geen tijd meer om richting Ouddorp af te reizen, maar vogel nog wel wat op IJsselmonde. In de Crezéepolder zie ik zo een bonte strandloper lopen, maar verder is het rustig. De regen en harde zuidwestenwind van de laatste dagen zijn vaak goede omstandigheden voor steltlopers om in het binnenland op te duiken. Vandaar dat ik ook besluit om de Zegenpolder nog even te checken, waar in de polder door de werkzaamheden leuke slikplaten zijn ontstaan.

Eenmaal in de polder zie ik al snel een groepje grote steltlopers opvliegen en gelijk weer landen: zilverplevieren! Een groepje fraaie jonge 'zippels' en dus toch ook een leuke steltlopersoort op deze locatie! Ze lopen rustig te foerageren en laten zich op afstand goed bekijken. Een prachtige soort die in het najaar op IJsselmonde toch niet erg dik gezaaid is.
Zes zilverplevieren!
Zilverplevieren
Naast de zilverplevieren lopen nog een paar bontbekplevieren rond. Ook een leuke soort natuurlijk en het laat wel de potentie voor zeldzame soorten voor deze locatie zien. In de polder kom ik verder nog wat graspiepers, de eerste wintertaling en twee tapuiten tegen. Het zag er naar uit dat de werkzaamheden bijna zijn afgerond, dus wie weet wat het in de nabije toekomst nog meer gaat opleveren!
Zilverplevieren

dinsdag 24 september 2019

Een bosgors in Noordwijkerhout!!

Deze week heb ik weer wat meer tijd om te vogelen, wat gisteren bijv. mijn eerste bonte strandloper dit jaar op IJsselmonde opleverde in de Crezéepolder. Het is erg rustig dit najaar helaas, wat daar ook wel uit blijkt... Vanochtend maak ik weer een rondje, deze keer richting Polder Sandelingen en het Waalbos. In de Sandelingen zitten weer veel wintertalingen, watersnippen en wat tafeleenden, maar is vliegen ook continue groepjes graspiepers over. In het Waalbos is de situatie niet veel anders, maar lopen ook nog twee lepelaars, een grote zilverreiger en drie tapuiten rond.
Duitse kokmeeuw in de Crezéepolder
Tijdens het vogelen hoor ik dat een Amerikaanse goudplevier is ontdekt bij Ouddorp, een erg goede soort voor Zuid-Holland. Snel fiets ik dus huiswaarts, maar voor ik thuis ben blijkt ook een bosgors bij Noordwijkerhout terug te zijn gevonden. Dat nog een hele nieuwe soort voor me, dus zo snel mogelijk stap ik in de auto richting deze uithoek van Zuid-Holland. Met Jacob en Albert Molenaar duurt het een klein uurtje voor we op de plek zijn. Bij aankomst is de vogel net uit beeld, dus het zoeken kan beginnen.
Plek van de bosgors
Al vrij snel begint het te regenen, maar we hebben de vogel gelukkig ook al vrij snel weer gevonden. Op het ruige terrein vliegt hij opeens roepend vlak voor me op, en is in vlucht dan al wel als dusdanig te herkennen. In het hierop volgende uur zien we de vogel eigenlijk alleen roepend opvliegen, om dan weer in de ruigte te verdwijnen. Uiteindelijk besluit hij toch nog even wat hoger in een boom te gaan zitten, waar hij wel kort maar goed te zien is. Een prachtige, maar ook wel lang verwachte, nieuwe soort!

Aangezien de soort binnen is en hij zich vervolgens steeds lastiger laat zien, besluiten we nog een poging te gaan wagen voor de Amerikaanse goudplevier in Ouddorp. De andere uithoek dus van Zuid-Holland, maar wel voor een heel goede soort voor de provincie. Na zo'n twee uur rijden met veel file en regen komen we aan op de locatie, maar de plevier is helaas niet aanwezig. Op het perceel lopen wel de nodige goudplevieren, maar de Amerikaanse dwaalgast ontbreekt. Enige tijd zoeken in de buurt van de locatie levert de gewenste soort helaas niet meer op, en verder dan een geelpootmeeuw, slechtvalk en een invallende ijsgors (ook leuk!) komen we helaas niet. De dip maakt de vreugde van de bosgors uiteraard niet te niet, en hopelijk lukt het snel deze Zuid-Hollandsoort nog wel te vinden!

zaterdag 21 september 2019

Het slagnet weer 's in gebruik

Vanochtend ben ik met o.a. Maarten Verrips weer eens in Meijendel, waar ik me tot een uurtje of twaalf goed vermaak. Het slagnet is deze dag eindelijk weer eens goed in gebruik omdat nu de trek van graspiepers weer op gang is gekomen. Voor die graspiepers verschijnen zijn het 's ochtends vroeg echter de grote gele kwikstaarten die je goed kan vangen met het slagnet. Vandaag vangen we de eerste twee van het seizoen, prachtige vogels!
Grote gele kwikstaart
De mistnetten zorgen ook nog voor de nodige vangsten, maar met name zwartkop en roodborst zijn dominant in deze tijd van het jaar. Daarnaast vangen we nog enkele gekraagde roodstaarten, wat vuurgoudhaantjes en nog een enkele kleine karekiet, maar het levert geen verrassingen op. De graspiepers willen de rest van de ochtend gelukkig wel goed blijven vliegen, wat uiteindelijk met 25 gevangen exemplaren geen slechte dag is. Leuk!
Graspieper - 1kj 
Voor de totale zie hier.

vrijdag 20 september 2019

Onderhoudend vogelen, maar zonder de krentjes

Omdat ik deze nachten veel vleermuisonderzoek doe, is het niet echt prettig om 's ochtends op een telpost te gaan staan. Vannacht had ik vrijaf, dus vanochtend waag ik maar weer eens een poging in de Crezéepolder. De wind ontbreekt nagenoeg en het is dan ook een rustige telling. De aantallen zijn niet hoog, maar uiteindelijk toch nog een aardig divers soortenspectrum wat overkomt. Zo hoor ik nog twee boompiepers, flappen enkele bruine kiekendieven langs, tel ik alweer aardige groepen spreeuwen en blijkt een roek misschien nog wel de leukste verrassing van de ochtend. Ook zie ik weer de eerste kolganzen en grote gele kwikstaart van het najaar overkomen. Heerlijk!
Roek
Voor de totalen zie hier.

In de Crezéepolder is het zelf overigens ook heel rustig, met vooral heel veel eenden. De steltlopers laten het dit najaar nog compleet afweten. Leuk zijn dan nog wel twee bevers die vlak langs de telpost komen zwemmen en richting het eiland onder water verdwijnen. Wellicht dat er toch een burcht in de polder aanwezig is?!
Bever
Hierna fiets ik nog richting het Waalbos waar nog wat dodaarzen rondzwemmen, een prachtige grote zilverreiger rond stapt en ook weer de nodige watersnippen aanwezig zijn. Verder zitten ook veel buizerds en torenvalken in het gebied, wat toch ook weer een teken is van het goede muizenjaar. Een roodpootvalk of andere verrassing zit er dan weer niet, maar ja...
Grote zilverreiger
Waalbos

zaterdag 14 september 2019

't Is heel rustig op IJsselmonde

Afgelopen zaterdag heb ik 's ochtends nog een rondje gemaakt door het Waalbos en Polder Sandelingen, waar een overvliegende zomertortel een aangename verrassing was! Verder was het rustig met de gebruikelijke soorten zoals een paapje, grote zilverreiger, watersnippen en ook nog drie zomertalingen. 's Middags leverde een bezoek aan de Veluwezoom nog een drietal zingende zadelsprinkhanen op. Een prachtige soort die we helaas niet te zien kregen...
Zomertaling
Verder de afgelopen week niet heel veel gevogeld en op IJsselmonde nog wel een visarend, kerkuil, ransuil, pijlstaarten en ander gebruikelijk spul voor deze tijd van het jaar gezien. Vanochtend sta ik weer eens op de telpost met o.a. Laurens van der Wind. Met een oostelijke wind en de rovertrek die gisteren in de buurt werd waargenomen, zijn de verwachtingen toch wel hoog gespannen. Al snel zien we ook de eerste bruine kiekendieven langskomen, maar echt los gaat het nog niet als ik om half 12 de telpost verlaat. Toch is het niet saai met uiteindelijk bijna 50 soorten. Daarbij ook nog een dagrecord boerenzwaluw (482), een fraaie groep van zes grote zilverreigers, veel slobeenden, paapje, boomvalk en de eerste graspiepers weer. De leukste soort van de ochtend is een langs jakkerende smelleken, zoals je ze eigenlijk altijd ziet...
De maan gaat onder... 
Voor de totalen zie hier.

Op IJsselmonde is het verder (net zoals in het land) heel erg stil helaas, en weinig leuke soorten zijn de afgelopen dagen ontdekt. Hopelijk gaat het nog gebeuren dit najaar...

vrijdag 6 september 2019

Snor, watersnip en van alles

De afgelopen week zo nu en dan wat gevogeld en geringd, maar deze dagen ben ik ook druk met vleermuiswerk en andere werkzaamheden. Op dinsdag heb ik wel weer in Meijendel geringd, maar met de verwachte zuidwestenwind viel het niet mee en waren de aantallen laag. Ondanks dat was het toch nog een geslaagde ochtend, want in de eerste ronde kon ik een snor en een tapuit uit het net halen! De snor was al een paar dagen eerder geringd op de ringbaan, terwijl de tapuit gezien de vleugelmaat een Groenlandse is!
Snor
Voor de totalen zie hier.
Groenlandse tapuit
's Avonds doe ik in de Zegenpolder nog een poging om watersnippen te vangen, wat me uiteindelijk één exemplaar in de netten oplevert. Een prachtige soort om te ringen!
Watersnip
Op donderdagavond zat de wind eindelijk weer eens in de goede hoek voor purperreigertrek, en met noordwest 4 heb ik met Laurens van der Wind dus weer een avondje in de Crezéepolder geteld. Uiteindelijk leverde dat 224 vertrekkende purperreigers op, wat een prachtig resultaat is. Het vijfde aantal voor de telpost!

Voor de totalen zie hier.