zaterdag 29 maart 2014

Mooie voorjaarsdag op IJsselmonde

Vanochtend doe sta ik rond een uur of acht bij het pontje naar de Sophiapolder om weer een telling uit te voeren. Het water staat extreem laag, wat het tellen van met name de eenden niet makkelijk maakt. Ondanks dat komen we op behoorlijke aantallen, met nog steeds een dikke 1000 wintertalingen. Steltlopers zitten er niet veel, met maar 3 grutto's, 11 tureluurs, 2 bontbekplevieren, een bonte strandloper en alweer 8 kleine plevieren.
Wintertalingen
Kleine plevier
Verder lopen er ook een drietal lepelaars, komt de havik een keer langs en is een grote zilverreiger eigenlijk wel de beste soort voor het eiland vandaag.

Lepelaars
Grote zilverreiger
Weer op de vastewal kom ik in de Volgerlanden een drietal kleine plevieren tegen, die zich wel heel erg fraai laten bekijken. Dat lokt wel uit om even de fotograaf uit te hangen..Kleine plevier
Hierna besluit ik een rondje te gaan maken met Laurens en Laurens, die inmiddels weer terug zijn van een succesvolle 'witstuittwitch'. We besluiten maar een stuk langs de Oude-Maas te fietsen, om daarna via het Waalbos weer richting Ambacht te gaan. Bij Zwijndrecht begint het gelijk al leuk met een Engelse kleine mantel, die zitten hier niet veel!

Engelse kleine mantelmeeuw
 Langs de Lindtsedijk komen we even later ook een citroenvlinder tegen die langs vliegt, voor mij nog maar de derde voor IJsselmonde, dus een erg leuke waarneming! Als we hierna bij de Polder Hooge Nesse aankomen besluiten we deze maar weer eens rond te lopen. Het rondje levert wat zingende blauwborsten, zwartkoppen en matkoppen op, en daarnaast zien we dat er maar liefst 5 paar roodborsttapuit in het gebied zit. Dit stuk is dan ook hèt bolwerk voor deze soort op IJsselmonde.
Matkop
Langs de Oude-Maas is het verder erg stil, en in Waalbos laat een sperwer zich nog even fraai bekijken. Voor onze ogen slaat hij een spreeuw, waar hij vervolgens mee de sloot in duikt om hem, zo lijkt het tenminste, te verdrinken. Dit lukt aardig, maar de sperwer vliegt vervolgens kletsnat de sloot uit en laat de spreeuw in het water achter. Aangezien de sperwer amper kan vliegen laat hij zich erg fraai bekijken.
Sperwer
Na het avondeten stap ik nog bij Laurens vd Padt en Dave vd Spoel in om nog een bezoekje te brengen aan de Devel. Afgelopen donderdag, 27 maart, had Laurens vd Wind alweer de eerste zingende snor daar, een extreem vroege waarneming, dus reden temeer om even een kijkje te nemen. Bij aankomst horen we een snor gelijk zingen, en even later ook nog een tweede exemplaar! Een cetti's zanger die even zijn explosieve zang laat horen is tevens nog een nieuwe voor mij IJsselmonde-jaarlijst.

Aangezien het nu al bijna donker is besluiten we even door te rijden naar de Albrandswaard, om ook gelijk even de kerkuil op te rollen. Dat lukt, maar meer dan een schim die uit de schuur vliegt zien we niet..

Al met al toch weer een mooie dag op het eiland met weer wat nieuwe voorjaarsgasten!

dinsdag 25 maart 2014

Witstuit in Het Twiske

Afgelopen zondag en gisteren werd er in Het Twiske, nabij Oostzaan, een witstuitbarmsijs gemeld. Gisteren had ik geen mogelijkheid om naar het gebied ten noorden van Amsterdam af te reizen, maar vandaag lukte dat gelukkig wel. Na flink wat geregel werd ik met Jan de Jong, die al mijn vogelspullen bij me thuis had opgehaald, bij de Brienenoordbrug door Herman vd Brand opgepikt, om te proberen om voor het donker deze fraaie soort binnen te tikken.

Op de weg was het overal opvallend rustig, wat ongetwijfeld te maken heeft met de Nucleare top in Den Haag, en zonder al te veel fileleed kwamen we dan ook bij de plek aan. Daar was bij aankomst een groep grote en kleine barmsijzen aanwezig, maar de witstuit zat er niet tussen. Deze was dan ook al enkele uren uit beeld. Nadat de groep barmsijzen verdween, verspreidde iedereen zich weer in het gebied, op zoek naar het beestje.

We waren nog niet echt weggelopen, toen we weer barmsijzen hoorde roepen nabij de oude plek. Als we daar vervolgens de mensen zien zwaaien weten we genoeg, en even later staan we naar de schitterende witstuitbarmsijs te kijken die vlakbij ons hangt. Hij laat zich van alle kanten schitterend bekijken, super!


Witstuitbarmsijs   Fotograaf: Jan de Jong
Dan vliegen de barmsijzen opeens weer weg, en dat is voor ons ook gelijk de reden om weer richting Rotterdam te gaan, met een nieuwe soort op zak in vorm van een fraaie witstuitbarmsijs!

zaterdag 22 maart 2014

Oost-IJsselmonde met weer de Balt!

Vanochtend begonnen Laurens vd Padt en ik weer eens de dag met een telling op De Gorzen. Na een klein uurtje werd ook weer duidelijk waarom we dat zolang niet gedaan hadden, er vloog zo goed als niks... Leuk waren nog wel een tweetal geringde ooievaars die in de Crezéepolder landen, maar die ik helaas niet afgelezen kreeg.

We besluiten dan ook maar een rondje in de Crezéepolder te maken, en dat levert inderdaad nog wel wat leuke soorten op. Zo zit er een fikse groep waterpiepers, van zo'n 25 exemplaren, een bokje dat al enkele weken op dezelfde vierkante meters zit, een rouwkwikstaart tussen een paar witte kwikken en nog steeds een hoog aantal watersnippen, zo'n 60 exemplaren.

We fietsen hierna door richting Polder Sandelingen, waar ook een bokje aanwezig blijkt te zijn. Verder is het daar nog erg rustig. Aangezien bij Barendrecht een paartje patrijzen was gezien, besluiten we daar toch maar even een poging te wagen. Dit aangezien deze soort dit jaar behoorlijk lastig op IJsselmonde is en er nog maar een enkele waarneming van deze soort is gedaan. Het bezoekje aan Barendrecht heeft helaas niet het gehoopte gevolg en we moeten ook nog eens een uur schuilen voor de regen...

Terug door de Polder de Hooge Nesse en langs de Oude-Maas levert nog wat zingende matkoppen en roodborsttapuiten op. In Zwijndrecht nemen we hierna nog even een kijkje langs de Lindtsedijk voor meeuwen wat nog twee Nederlandse kleine mantels opleverd, waarna we rustig naar de Sophiapolder fietsen waar we vanavond een slaapplaatstelling voor Sovon uitvoeren.
Roodborsttapuit (man)
Nadat ook Laurens vd Wind bij het pontje is gearriveerd, worden we met z'n drieën naar de noordpunt gevaren, vanwaar we de telling uitvoeren. De meeuwen staan daar prachtig dichtbij en ook de steltlopers komen daar op de dijk slapen. Uiteraard checken we de hele tijd de meeuwen, waar we nog een kleine mantelmeeuw, bekende Noorse zilver- en grote mantelmeeuw en een bekende Poolse pontische aflezen.

Poolse pontische meeuw Y[PNVA]
Daarnaast staan er nog een ongeringde 'pont' en twee geelpootmeeuwen, en groot is de euforie als opeens de baltische mantelmeeuw ertussen blijkt te staan.Het is bijna alweer een maand geleden dat deze Finse kleine mantelmeeuw door ons bij Zwijndrecht en later in Dordrecht werd gezien, en de vogel blijkt dus nog steeds in de omgeving aanwezig!

Baltische mantelmeeuw
De telling is verder ook een succes met 152 grutto's, 30 kluten, 7 bonte strandlopers, 4 bontbekplevieren, zo'n 500 kok- en stormmeeuwen, 53 grote mantelmeeuwen, 160 zilvermeeuwen en 95 kleine mantelmeeuwen.
Grutto's
In het donker worden we teruggezet en even later ben ik weer thuis na een dag die erg tam begonnen was op De Gorzen, maar erg sterk werd geëindigd op de Sophiapolder!

maandag 17 maart 2014

Nr. 300 voor de ZH-lijst!

Aangezien ik gisteren 18 ben geworden, was het vandaag de dag dat ik maar gelijk mijn rijbewijs even uit mocht testen. Aangezien er nabij Vlaardingen een mannetje ringsnaveleend aanwezig was, wat een goede Zuid-Hollandsoort is, werd dat de bestemming van deze ochtend. Samen met Arie Zoeteman kwamen we rond een uur of half elf komen we aan in de Broekpolder, en na een korte wandeling is de Noord-Amerikaanse eend binnen.

De vogel zwemt op enige afstand, maar deze 300ste soort voor mijn Zuid-Hollandlijst laat zich met enkele kuifeenden wel fraai bekijken. Een tevens aanwezige geoorde fuut en cetti's zanger zijn ook nog het vermelden waard. 
Ringsnaveleend
Aan het eind van de middag breng ik nog een kort bezoekje aan de Sophiapolder om mijn nieuwe cameraatje een beetje uit te testen. Hij is niet veel anders maar aangezien de vorige het had begeven moest er natuurlijk wel een vervanger komen. Het was hoogwater, maar ondanks dat leverde het nog een geelpootmeeuw, 12 bonte strandlopers,2 bontbekplevieren en nog de nodige algemene steltlopers op. 

Stormmeeuwen

zaterdag 15 maart 2014

Gevarieerd dagje

Deze ochtend stond de wintervogeltelling weer op het programma, en dus zitten Dave vd Spoel, Laurens vd Padt en ik om een uur of acht in het pontje naar de Sophiapolder. Het water is afgaand, maar door de harde noordwester val het eiland nauwelijks droog, waardoor er bij aankomst gelijk al wat kleine mantels op de steigers staan. Eentje is er daarvan geringd, Y[LU], weer een nieuwe vogel voor mij!

Het water staat redelijk hoog, dus de vogels zitten geconcentreerd in de noordelijke punt van het eiland. We besluiten echter het rondje om de zuidpunt eerste even te maken, wat tussen de witte kwikstaarten wel een fraaie mannetje rouwkwikstaart oplevert en enkele waterpiepers. Daarna lopen we een stuk door naar het noorden, waarvandaan alles gaan tellen. Er loopt een flinke groep grutto's, die ook telkens aangroeit met groepjes die van elders invallen, ca. 30 kluten, wat kemphanen, een groepje bontbekken met bonte strandlopers, de twee overwinterende witgatjes en de eerste kleine plevier weer.

Naast deze steltjes zitten er ook nog steeds ruim 1300 wintertalingen maar opvallend weinig smienten. Daarnaast lezen we hier nog een bekende kleine mantelmeeuw af en komt de Wit-Russische pont Y[HC230] ook weer binnenvallen.  Naast al deze watervogels steelt een fors 2kj vrouwtje slechtvalk ook nog even de show, en ze laat zich daarbij mooi bekijken, net als de lokale havik die ook nog even een kijkje komt nemen.
Wit-Russische pontische meeuw Y[HC230]
Rond hal f twaalf zijn we weer aan vaste wal, en Laurens en ik besluiten de Oude-Maas maar weer eens uit te gaan rijden. De eerste plek die we aandoen is de Veerplaat waar we naast een roodborsttapuit eerst niet veel zien. Opeens vliegt er echter is naar links, vlak over het pad. Het gaat te snel, dus we zien niet goed wat het was, maar gelukkig vliegt 't weer terug, en dan blijkt het om een schitterende kleine bonte specht te gaan! Een lang verwachte soort voor ons op IJsselmonde, die altijd veel lastiger bleek te zijn dan we verwachten. Nu zit hij er dan toch opeens, en in de  hierop volgende anderhalf uur laat hij zich schitterend bekijken en ook fraai horen!

Laurens vd Wind en Dave vd Spoel zijn ook niet veel later ter plaatse en kunnen deze fraaie soort ook op hun IJsselmonde-lijst zetten. Hierna verdwijnt de vogel echter spoorloos en kunnen we 'm niet meer terugvinden, maar wat was tie mooi!Kleine bonte specht
Laurens en ik vervolgen hierna onze weg langs de rivier, maar dit levert niet erg veel denderde soorten op. Ook de Kleine Duiker lijkt aardig verlaten, en in de Zuidpolder zijn de baardmannetjes 'm ook gepeerd. Een bokje zit er echter nog wel, net als een paar fraai zingende roodborsttapuiten. Als we hierna vruchteloos over de Gaatkensplas staan te kijken op zoek naar de buffelkopeend, besluiten we IJsselmonde maar te gaan verlaten aangezien er een amerikaanse smient bij Kinderdijk zit. Een belletje naar Laurens vd Wind leert ons dat hij wel wil rijden, dus snel fietsen we terug naar Ambacht waar we zo in kunnen stappen.

Na een kwartiertje stappen we op de plek van bestemming uit, en na een korte wandeling staan we bij de Overwaard. De vogel is helaas niet in beeld, dus het zoeken naar de amerikaanse smient tussen honderden smienten kan beginnen. Dit blijkt nog niet erg mee te vallen, en het lukt ons niet in een uur om de vogel tussen de smienten te vinden. Ook de aanwezige Ronald Jansen en de later gearriveerde André Strootman en Linda Aandeweg lukt dat niet in ons bijzijn. Wel zien we dan nog drie krooneenden, ook een leuke soort voor hier.
Kinderdijk - Overwaard
Na dat uur besluiten we het maar voor gezien te houden, maar we zijn net een paar minuten onderweg naar de auto, als André meldt dat ze de vogel toch hebben gevonden. Gelijk draaien we om, en even later staan we inderdaad naar het mannetje amerikaanse smient te kijken die nog ongeveer de dichtbijzijnde vogel blijkt te zijn... Na een kwartier van deze nieuwe Zuid-Hollandsoort genoten te hebben besluiten we te vertrekken, en niet veel later zijn we weer op IJsselmonde.
Amerikaanse smient
Al met al toch weer een behoorlijk gevarieerd dag met eerst een mooie wintertelling, daarna een nieuwe soort m'n IJsselmondelijst in vorm van een kleine bonte specht, en als laatste nog deze fraaie amerikaanse smient!

woensdag 12 maart 2014

Zoeken naar dat verticale streepjes..

Vanochtend heb ik weer eens een rondje gefietst in Waalbos. Er is nog niet veel aankomst van zomergasten, maar desondanks was het niet onaardig. Zo riep er nog een waterral, een groene specht en waren natuurlijk wel de eerste tjiftjaffen weer op verschillende plekken te horen. Langs de Waal, waar nog weleens wat grote meeuwen stonden, zag ik opeens een ringetje. Leuk, een nieuwe, was m'n gedachte, maar na het richten van m'n telescoop bleek het om de bekende zilvermeeuw B[JY] te gaan die de hele winter in Rotterdam-Zuid aanwezig was..

Zilvermeeuw B[JY]
Vanmiddag sta ik om twaalf uur exact bij het pontje naar de Sophiapolder. Het is opkomend tij dus dat zou wel wat leuks om moeten kunnen leveren. Eenmaal afgeleverd op het eiland zie ik dat er vrijwel geen steltlopers aanwezig zijn en dat grutto's bijna geheel ontbreken. De eerste kemphaan van het seizoen is dan wel weer het noemen waard. 

Het aantal eenden dat op het eiland aanwezig is, met name heel erg veel wintertalingen, tientallen pijlstaarten en smienten, krijgen de meeste aandacht. Uiteraard vooral de wintertalingen, want in deze tijd van het jaar zou er zomaar opeens een verticaal streepje, ofwel amerikaanse wintertaling, tussen kunnen zwemmen. Die vind ik helaas niet, maar de 'gewone' wintertalingen en pijlstaarten zijn ook al erg fraai!
Tureluurs
Pijlstaarten, wintertalingen en krakeend
Wintertalingen
Naast al deze eenden, zorgen een havik en slechtvalk beide nog voor wat afleiding. Vooral een tweede kj slechtvalk laat zich zo nu en dan fraai zien, en hij is lang aan het spelen met de vogels in de polder. Helaas voor hem krijgt hij echter niks te pakken. 

Slechtvalk
Laurens vd Padt komt me even later ook vergezellen, maar aangezien we zijn niet veel later alweer van het eiland. We besluiten om maar weer eens een bezoekje aan de Crezéepolder te brengen. Dit blijkt geen slechte keuze, want er zitten weer bijna 60 watersnippen, kneuen, een groepje ringmussen en ook is een bruine kiekendief die hoog over komt weer de eerste van het jaar! Naast deze fraaie roofvogel schrijven we ook nog een rouwkwikstaart bij op de IJsselmonde-jaarlijst.

Rouwkwikstaart Fotograaf: Laurens vd Padt
Hiernaast is er nog steeds een bokje aanwezig in de polder en komt er nog een fraaie 1ste winter geelpootmeeuw overvliegen! Al met al is het weer goed toeven op de oostelijke helft van IJsselmonde, en we zijn natuurlijk benieuwd wat de Sophia- en Crezéepolder nog meer gaan opleveren dit jaar. Vooral de laatstgenoemde, aangezien ze deze dit voorjaar zouden gaan ontpolderen.

Bokje Fotograaf: Laurens vd Padt

zaterdag 8 maart 2014

Maffe braamsluiper en weer een leuke sophia!

Al de hele winter is er in Culemborg een braamsluiper aanwezig wat geen 'normale' braamsluiper blijkt te zijn. Dit is op basis van kleedgegevens, en aangezien ook DNA van de vogel is afgenomen, zou het nog wel eens een 'goede soort' kunnen gaan worden,en vooral een ondersoort van de woestijnbraamsluiper, Stolzmanns braamsluiper, wordt veel genoemd. Dat is dan ook de reden waarom Laurens vd Padt, Laurens vd Wind en ik rond een uur of half negen midden in een woonwijk van Culemborg aldaar uitstappen. De plek waar de vogel zit, bestaat puur uit een aantal achtertuinen, en hij wordt meestal gezien in enkele wat grotere bomen daarin. Het is dus afwachten totdat de vogel daarin verschijnt.

Culemborg
Het duurt niet lang voordat we de vogel in beeld krijgen, maar er is bitter weinig aan te zien. Wel is het ringetjes zichtbaar wat in ieder geval betekent dat we de goede vogel in beeld hebben.. We laten de vogel dan ook snel weer alleen en gaan maar weer snel terug naar IJsselmonde om écht te gaan vogelen...

We besluiten eerste de Crezéepolder even uit te kammen. Het struinen door de polder levert een beetje een najaarsgevoel op, en ook de aanwezige vogels versterken dat. We zien namelijk wat veldleeuweriken, kneuen, een aardige groep waterpiepers, ca. 70 watersnippen en een bokje.

Hierna besluiten we naar de Sophiapolder te gaan. Het pontje vaart weer op zaterdagmiddag, dus klokslag 12 uur worden we meteen opgehaald en overgezet. Op het eiland zitten nog steeds heel erg veel wintertalingen, maar daarnaast ook weer aardig wat steltjes. Zo lopen er ongeveer 75 grutto's rond, vier bontbekplevieren en nog wat scholeksters en tureluurs, en daarnaast ook tientallen pijlstaarten.
Bontbekplevieren
Ook is het aantal meeuwen weer behoorlijk groot, en vooral de grote meeuwen. Het aantal kokmeeuwen is in vergelijking met de afgelopen maanden erg laag, en deze zijn dan ook al voor het grootste gedeelte weer weggetrokken. We lezen ook nog een bekende grote mantelmeeuw uit Denemarken af, twee kleine mantels van de Moerdijk en een erg leuke pontische meeuw, namelijk Y[HC230] die we eerder deze winter bij Heijplaat hebben gezien!
Leucistische kleine mantelmeeuw R[AZ]
Wit-russische pontische meeuw Y[HC230]
Al met al was de Sophiapolder weer erg leuk, en hopelijk zal de hoeveelheid leuke vogels op het eiland snel toenemen!

woensdag 5 maart 2014

Sibtjif in Hardinxveld

Afgelopen zaterdag bleek uit wederom een rondje meeuwen in Rotterdam met Laurens vd Padt dat het aantal kokmeeuwen behoorlijk gedaald was. Een paar bekende overwinterende waren nog aanwezig, maar het gros was al verdwenen. Het aantal kleine mantels daarentegen was wel degelijk hoger, met wat geringe vogels uit Nederland en Engeland. Ook waren er een aantal nieuwe zilvermeeuw aanwezig uit België en Engeland, en liet de overwinterende oeverloper zich nog mooi bekijken.

Oeverloper
Nederlandse kleine mantel
Pontische meeuw
Kleine mantelmeeuw
Om naar de siberische tjiftjaf in Hardinxveld-Giessendam te gaan afgelopen zaterdag kwam dus weinig terecht, en aangezien ik vandaag uit school aardig wat tijd had, besloot ik maar een poging te wagen. Aangezien het is toegestaan om je fiets mee te nemen in het treintje naar Hardinxveld vanaf Dordt, besloot ik heen met de trein te gaan, en terug te fietsen. Voordat ik op het station aankwam kon ik niet laten om nog even op de goede plek voor kleine mantels in Zwijndrecht een kijkje te nemen, en met resultaat want er zat een nieuwe vogel voor mij.

Kleine mantel Y[GU]
Het treintje stopte zo goed als in de straat waar de 'sibtjif' al enige tijd huist. Bij het bewuste tuintje aangekomen zag ik de vogel vrijwel direct, en hij liet zich in het hierop volgende half uur ook telkens erg fraai en van dichtbij bekijken! Na een tijdje verdween hij verder de tuinen in en dus besloot ik langzamerhand maar weer richting het westen terug te gaan.
Tuin van de sibtjif
Sliedrecht en Hardinxveld leverde enkel een drietal roeken op, en in Papendrecht kwam ik een bekende geringde knobbelzwaan tegen uit de Vogelkas. In Papendrecht besluit ik om nog even de brug over te gaan, om te kijken of er wellicht nog wat meeuwen rondhangen bij de vuiloverslag. Dit blijkt helaas niet het geval, maar in het centrum van Dordt kan ik even later nog wel een Zweedse kokmeeuw aflezen.

Het licht neemt nu snel af, en niet veel later ben ik dan ook thuis met een zowaar een lifer op zak, aangezien siberische tjiftjaf nu officieel een soortstatus heeft gekregen!