zaterdag 23 oktober 2021

Rustig op zee, maar mooie landtrek

De wind zat gisteren en eergisteren in het (noord)westen en was stevig aan de kust, en zeker omdat er donderdag onder andere een stormvogeltje langs de Maasmond vloog, besloot ik gisteren ook weer eens een poging te wagen. Stormvogeltje is echter nogal een lastige soort die dan ook nog ontbreekt op mijn lijst. Gisteren vloog het echter een stuk slechter dan donderdag, met slechts enkele kleine jagers maar nog wel een rosse franjepoot en een mooie adult middelste jager door de Waterweg. Een grauwe pijlstormvogel en vorkstaartmeeuw vlogen net te ver. 

Middelste jager

Vanochtend besluit ik weer eens in de Crezéepolder te gaan tellen. Eind oktober kan dat leuk zijn met veel vogels, en dat was vanochtend ook het geval. De hele ochtend was er een brede stroom van vinken, waarbij ze echt in golven langs leken te komen. Uiteindelijk tellen we er in de ochtend ruim tienduizend, een mooi aantal! Ook koperwieken vliegen in mooi groepen door, maar kramsvogels zijn nog nagenoeg afwezig. Ook vliegen er veel pimpelmezen, maar allen op grote afstand omdat deze duidelijk de begroeiing volgen en niet over de kale polder trekken. 

Echte krenten zitten er helaas niet in de pad. Leuk is nog een kleine zilverreiger en een groepje van drie appelvinken dat recht overkomt. Verder vliegen de hele ochtend ook grote gele kwikstaarten, uiteindelijk zijn de 15 exemplaren goed voor een nieuw dagrecord. Enkele groepen goudplevieren trekken langs, wat late lepelaars en nog een bruine kiekendief. Voor de totalen (ook van later op de middag toen ik weg was), zie hier

Vorige week was de wintertelling op de Sophiapolder erbij ingeschoten, dus na de telling ga ik ngo even naar het eilandje in de Noord. Zoals altijd zit het vol met vogels, vooral veel kokmeeuwen, krakeenden, wintertalingen, grauwe ganzen, kieviten en smienten. Bij de inlaat staan tussen de meeuwen nog wat gebruikelijke pontische en geelpootmeeuwen. 

Pontische meeuw die een overvliegende sperwer in de gaten houdt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten