zaterdag 24 april 2021

Schitterende dag met plantjes in Limburg

De afgelopen dagen was ik nog druk met kieviten, vandaag staat er weer eens iets anders op de planning: een dagje planten kijken in Limburg. Afgelopen jaren ben ik namelijk aardig fanatiek geweest met planten, maar voor een groot deel moet je gewoon naar Limburg en eigenlijk ook wel een paar keer in een jaar. In deze tijd van het jaar staat alweer een flink deel van mijn potentiële nieuwe soorten in bloei, dus met een flinke lijst op zak arriveer ik rond 7 uur met Arne van Wingerden in Meerssen. Heggenvogelmuur is hier de doelsoort en die staat uitbundig te bloeien, waardoor het kenmerkende aantal van 10 meeldraden goed te zien is. In een nabij gelegen stroompje zien we ook verspreidbladige goudveil bloeien op de oevers, een schitterende soort! 

Heggenvogelmuur
Verspreidbladige goudveil

In het Kloosterbosch bij Valkenburg komen we deze soort even later ook weer tegen, als we daar zoeken naar pollen van slanke zegge. Die zeldzame soort vinden we ook, maar het is een prachtig bos met o.a. ook veel muskuskruid en boszegge en andere zeldzaamheden. En in Limburg natuurlijk heerlijk om overal zingende vuurgoudhaantjes te horen. 

Slanke zegge

In het Gerendal staan de mannetjesorchissen helaas nog niet in bloei, maar we vinden wel de rozetten. We proberen in de buurt nog bosroos te vinden, maar dat blijkt een lastige plek. We komen echter wel op deze manier uit bij een schuur waar een paartje grote gele kwikstaarten druk aan het voeren is. Ze laten zich erg leuk en op korte afstand bekijken, fraai zo in zomerkleed! Leuk is ook een paartje rode wouwen die we hier tegenkomen, ook al een typisch Limburgse broedvogel. We vervolgen hierna onze route naar Wahlwiller, maar onderweg zien we langs een weggetje nog ruig viooltje en voorjaarsganzerik. 

De Kruisberg bij Wahwiller is een schitterende plek, met een oud akkertje op een zuidhelling. Op het akkertjes zien we zeldzaamheden als naaldenkervel, akkerboterbloem, wilde ridderspoor, ruw parelzaad en naakte lathyrus. Op een graslandje iets hoger op de heuvel staat gulden boterbloem schitterend in bloei, terwijl langs het pad nog doorgroeide boerenkers en getande veldsla zien. De meeste van de zeldzaamheden hier zijn typische akkeronkruiden, die gebaat zijn bij een voedselarme akker waarbij de grond minimaal wordt bewerkt. De Kruisberg is één van de weinige plekken in Nederland waar deze situatie nog aanwezig is. Genieten dus, zeker als op de achtergrond nog een zomertortel zit te koeren.  

Naaldenkervel
Gulden sleutelbloem

Doorgroeide boerenkers
Kruisberg

We rijden verder richting het zuidoosten, waarbij we onderweg ergens Turkse kraakwilg tegenkomen. Een wilgensoort die in Zuid-Limburg weid verspreid is, maar elders zeldzaam. Bij Epen zien we brave hendrik, een zeldzaamheid met een enkele groeiplaats in Nederland waar het slecht meegaat. In het nabijgelegen Geuldal zien we even later zinkviooltje en zinkboerenkers, soorten die hier kunnen groeien dankzij het zinkhoudende water van de Geul. Dit is een gevolg van mijnactiviteiten in België.

Zinkviooltjes

Brave hendrik

In de nabijgelegen bossen op de Vaalserberg zoeken we vergeefs naar kranssalamonszegel, waar het nog net te vroeg voor is. Witte veldbies is hier nog wel een nieuwe soort en erg leuk is een overvliegende zwarte ooievaar. Een schitterende adult! 

Zwarte ooievaar

We rijden weer naar het westen, waarna we 1,5u door het Savelsbos lopen. Een prachtig hellingbos, met veel hoogteverschillen en veel variatie in de bodem. Hierdoor is het één van Nederlands mooiste bossen wat betreft de voorjaarsflora, en grote delen van het bos zijn begroeid met daslook, maar ook veel zeldzaamheden als bosbingelkruid, grote en ruige veldbies en gele anemoon. De leukste soorten die we verder treffen zijn amandelwolfsmelk, vingerzegge, bosroos, aardbeiganzerik en ruig hertshooi.
Gele anemoon

Amandelwolfsmelk

Vingerzegge

Savelsbos

Vanuit dit oude bos vertrekken we richting het noorden, waar we op nieuw aangelegde oevers van de Maas succesvol zoeken naar kleine rupsklaver en ruige rupsklaver. Beide soorten vinden we en daarnaast loopt hier nog een paartje patrijs. Altijd leuk! Aangezien de middag al gestaag is gevorderd vertrekken we richting huis, met nog enkele tussenstops. Op een mooie akker bij Sint-Joost staat massaal handjesereprijs, terwijl naast de oprit van de A73 een bekende groeiplaats van spiesraket aanwezig is. Ten slotte zien we bij Tegelen nog enkele plukken van de zeer zeldzame galdde zegge en worden we ten slotte nog getrakteerd op een overvliegende rode wouw. Al met al dus een schitterende dag in het zuiden en ik zag vandaag ruim 20 nieuwe plantensoorten! 

Ruige rupsklaver

Gladde zegge

Geen opmerkingen:

Een reactie posten