zaterdag 2 januari 2016

Goeie aftrap van 't jaar in de Delta

Voor vandaag staat de jaarlijkse 'Delta Big Day' weer op het programma om het jaar maar weer goed te beginnen. Vorig jaar zagen we 112 soorten dus daar moeten we zeker wel over heen gaan, zeker gezien de dagtotalen van anderen tot wel 118 soorten. Onze standaard route voor dit rondje begint bij ons meestal net buiten de Delta, nabij Bergen op Zoom, en langzaam wordt het licht als Herman van den Brand, Laurens van de Wind, Laurens van der Padt en ik daar aankomen. Hans en Jan Tetteroo zijn al present en de eerste soort staat al op de daglijst in vorm van een kauw!

In het bos gaat het natuurlijk snel omhoog met belangrijkste soorten als kruisbek, zwarte mees, kuifmees, goudvink en sijs. Hierna gaan we snel door richting nog een andere bos in de buurt waar we twee middelste bonte spechten vinden, gave beesten! Verder zijn hier koperwiek, vuurgoudhaan en gaai ook nog nieuwe soorten, en tikken we bij een naastgelegen huisje voor de zekerheid heggen- en huismus maar binnen.
Bos bij Bergen op Zoom
Hierna gaan we door de Hogerwaardpolder met 2 kleine zwanen, water- en graspiepers, veldleeuweriken, kramsvogel, waterral en kneuen door richting de Oesterdam. Ook hier uiteraard veel nieuwe en naast de doelsoorten in de vorm van 2 strandleeuweriken en 10 sneeuwgorzen zijn ook een drieteenstrandloper en kanoet aangename verrassingen.
Strandleeuwerik
Sneeuwgors ('t rotzakje kijkt net even de verkeerde kant op...)
Vervolgens gaan we binnendoor richting de witkopgors, waarbij we uit de auto zowel grote als zanglijster kunnen bijschrijven. Een ruigpootbuizerd bij Yerseke Moer kunnen we niet vinden, maar bij Kattendijke vinden we in een flinke groep rotganzen wel een fraaie zwarte rotgans! Verder zien we eindelijk waterhoen, roept er eindelijk eens een groene specht en kunnen we nog soorten als kluut, kleine zilverreiger en dodaars bijschrijven.

Niet veel later zijn we op de plek van de witkopgors en die blijkt zoals verwacht een intikker. Op het wad zien we hier verder nog vele bonte strandlopers, zilverplevieren en twee pijlstaarten nieuwe voor de daglijst, waarna we maar gelijk weer doorgaan. Niet ver van de plek van de witkopgors vandaan zien we in een groep rotganzen ook nog een witbuikrotgans, die staat dus ook mooi op de lijst en wel als nr. 87.

Het is ondertussen alweer kwart voor één dus er is nog wel een lange weg te gaan. Snel dus maar naar de kust want een vooruitblik leert ons dat we nog wel een heel eind kunnen komen. Een korte blik op het Veerse Meer is even later dan toch wel erg nuttig met vele geoorde futen, een ijsvogel, sperwer, zwarte zee-eend en een fraaie ijsduiker. Snel door richting Neeltje Jans want eenmaal langs de kust kan het nu snel gaan. Vanaf de provenciale weg tikken we kuifaalscholver al binnen, altijd lekker!, en in de Vluchthaven is de zwarte zeekoet ook een intikkertje. Op de Roggenplaat kunnen we een gemelde regenwulp niet vinden hier zitten nog wel 2 kuifaalscholvers.
Vluchthaven
Nabij Burghsluis is het bekende mannetje grote zee-eend natuurlijk ook een eitje en een grote stern die hier rondvliegt is mooi meegenomen. Binnendijks kunnen we hier geen patrijzen vinden, maar eindelijk de eerste rietgors en een fraaie smelleken maken veel goed. Via de Stolpweg rijden we zo binnendoor naar de Prunje met veel kleine zilverreigers en een groepje ringmussen dat nog nieuw is voor de daglijst.

In de Prunje gaat het dan natuurlijk gelijk los en wordt eindelijk de 100 soorten gepasseerd met de velen goudplevieren, slobeend, wat lepelaars, een groepje kemphanen, de bekende groep grutto's, wat tafeleenden en nonnetjes, zwarte ruiters en leuk is ook een afwijkende kievit. Met 107 soorten gaan we dus richting de Brouwersdam en duidelijk is wel dat ons record eraan moet gaan.
Goudplevieren
Afwijkende kievit
Op de Brouwersdam aangekomen gaat het gelijk lekker met flink wat roodkeelduikers, een zeekoet, kuifduikers, eiders, paarse strandlopers en een pontische meeuw. De meeste doelsoorten zijn dus gelijk binnen maar ijseend en parelduiker krijgen we helaas niet gevonden. In het Zuid-Hollandse deel laat een alk zich op flinke afstand gelukkig wel zien en een wat bontbekplevieren zijn ook nog een mooie aanvulling en wel soort 115!! Voor de soorten ijsduiker en witbuikrotgans die er ook zitten hoeven we gelukkig een tijd te verspillen, snel door richting Markenje!

In een droomscenario zouden we daar blauwe en bruine kiekendief, slechtvalk en roodhalsgans kunnen zien, maar we zien helemaal niks. Gauw dus richting Battenoord om in ieder geval de flamingo's op de daglijst te zetten, hoewel de 120 toch wel een beetje uit zicht begint te raken. Voor de flamingo's hoeven we uiteraard alleen maar de ogen open te doen, maar aangezien hier ook 3 fraters zitten lopen we snel het piertje op. Het drietal is gauw gevonden en verrassend genoeg vliegen er ook nog twee groenlingen weg, een soort waar we ook om zaten te springen!! Terwijl we wat rondlopen komt opeens een gors tikkend voorbij, eerst dringt het niet echt door ('Was het toch geen roodborst die riep en een rietgors die vloog?!') maar niet veel later horen we 'Dwerggors!!' uit Laurense van der Padt z'n mond horen! De vogel laat zich hierna lastig zien in het invallende duister zien maar zit gelukkig nog wel lang genoeg stil voor een plaatje, erg gaaf!!
Dwerggors
We denken op dat moment dat we op 118 soorten zitten (in werkelijkheid 119) dus nog twee te gaan. Gauw wordt besloten om langs de Grevenlingendam rosse grutto's te proberen en zowaar slagen we erin om 3 exemplaren tussen de foeragerende wulpen en scholeksters te vinden. Om de 120 aan te tikken besluiten we in Oude-Tonge grote zaagbek te proberen, en het is echt zo goed als donker als we daar aankomen. Tussen de eenden in de vaart zwemt niks, maar dan komt opeens een exemplaar over het water aangevlogen richting de Volkerak! Vreugde alom natuurlijk want de 120 is gehaald, wat een dag!! Uiteindelijk bleek het om 121 soorten te gaan, een aantal waar flink wat moeite voor nodig is om te verbeteren vermoed ik zo.

2 opmerkingen: