zaterdag 20 maart 2021

Diverse Ambachtse natuur

Vanochtend begin ik rond half 7 met Richard van Vugt een broedvogelronde op de Galgenplaat. Nog het enige stukje echt ongerepte natuur van Ambacht, waar al tientallen jaren niks aan gedaan wordt. Ook daar zijn helaas plannen voor om het te gaan inrichten, maar hopelijk zal dat nog even gaan duren. Reden temeer om wel eens goed uit te zoeken welke soorten daar broeden natuurlijk! Vanwege het hoge water kunnen we het noordelijke stuk niet bereiken, maar desalniettemin is het met enkele grote bonte spechten, holenduiven, groenlingen, ijsvogel, havik en buizerd geen saai rondje. Daarbij zullen waarschijnlijk nog boomvalk, grauwe vliegenvanger en mogelijk ook nog gekraagde roodstaart gaan arriveren. We gaan het zien! 

Het naastgelegen Noordpark nemen we ook mee, wat voor mij aangename verrassingen oplevert. In het bosje staan relatief veel oudere bomen, zodat de nodige holtes worden geïnspecteerd door spreeuwen, halsbandparkieten, kauwen en holenduiven. Dergelijke parken met oude bomen zijn maar schaars op IJsselmonde. Ook grote bonte spechten en een roepende groene specht zijn nog aanwezig, net als een zingende vuurgoudhaan. Leuk! 

Vervolgens gaan we met nog enkelen naar de Sophiapolder om de wintertelling te doen en het schelpenstuk voor de visdieven weer op orde te krijgen. Deze viseters die nog uit de zuidelijke streken moeten arriveren, broeden namelijk graag op een kale bodem. Een groot deel van de vegetatie is eerder deze winter al verwijderd, maar we zijn toch nog even bezig om het nodige onkruid met wortel te verwijderen. Ook plaatsen we nog wat dakpannen als schuilgelegenheid voor de kuikens. Hopelijk wordt het ook dit jaar weer een succes net als afgelopen jaar, toen we 96 nesten telden! 


Visdiefkolonie

Op het eiland komen we verder geen grote verrassingen tegen wat betreft de vogels. Een groep van bijna 400 grutto's loopt te foerageren en verder zijn nog wat kemphanen, pijlstaarten, watersnippen en pontische meeuwen aanwezig. Een zwartkopmeeuw trekt nog over en het is leuk om te zien dat de dijk langs de Noord helemaal is vernieuwd. Ik ben benieuwd of dit nieuwe ontwerp gaat werken en er geen verdere afbrokkeling gaat plaatsvinden! We gaan het zien. Ook is met dit nieuwe ontwerp mogelijk veel meer geschikt broedhabitat gemaakt voor visdieven, kluten en andere soortgelijke soorten. Dat zou helemaal mooi zijn! 

De nieuwe dijk

Pijlstaart

Al met al weer een nuttige ochtend zo voor de diverse Ambachtse natuur, die zowaar toch nog in het dorp te vinden is!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten