dinsdag 30 april 2024

April 2024

April was een maand die ik met name vulde met het volgen van de huismuskolonie in Ambacht, de matkoppen langs de Oude Maas, kieviten op heel IJsselmonde en natuurlijk de broedvogeltellingen in diverse gebieden. Echte zeldzaamheden doken helaas niet op in deze maand, maar leuk is het natuurlijk altijd in deze tijd van het jaar. Zo nu en dan kwam ik dan ook tijdens werk en hobby (of allebei, net hoe je het ziet...) wat onverwachte soorten tegen. 

De matkoppen waren afgelopen weken bijzonder lastig. Veel paartjes waren bezig met eileg of broeden, en ze laten zich dan maar heel zelden en kort bekijken. Broedvogeltellingen in het Klein Profijt leverde soms dan ook maar een enkele matkop op, terwijl er meer dan tien territoria zitten! Met andere soorten lijkt het dit jaar ook rustig, zo zitten er geen kleine bonte spechten meer en ook appelvinken zijn (nog) schaars. Een bever liet zich dan nog wel leuk bekijken overdag, ook geen alledaagse verschijning.

Bever

Dit jaar mag ik ook op de Sophiapolder de broedvogels tellen. Erg leuk natuurlijk om op dit eiland eens verder te kijken dan alleen de broedende kustbroedvogels. Op de noordpunt zitten bijvoorbeeld veel kneuen, maar de kolonievogels blijven toch wel de kers van dit fraaie eiland. Dit jaar zit er op de dijk een grote kolonie kokmeeuwen (60+) en ook zelfs meer dan 100 paar kluten. Wie weet wat dat gaat worden! Daartussen ook zowaar enkele zwartkopmeeuwen. Twee jaar hebben we in ieder geval al territoriale zwartkopmeeuwen gehad op het eiland, maar dit jaar zal het dus waarschijnlijk tot het eerste (succesvolle) broedgeval gaan leiden. Ik ben benieuwd! Ondanks dat alles blijven de stormmeeuwen voor mij toch de mooiste broedvogel van het eiland denk ik, wat een fraaie meeuwtjes zijn dat toch... 

Stormmeeuwen

Een aangename verrassing tijdens een broedvogeltelling op het eiland was nog een reuzenstern. In de Crezéepolder komen die tegenwoordig met enige regelmaat langs, maar op de Sophiapolder had ik er nog nooit eentje aan de grond gezien. Leuk! Ook een geelpootmeeuw liet zich nog leuk bekijken, die in tegenstelling tot pontische meeuw niet zo'n enorme vlucht heeft genomen. Tijdens een broedvogeltelling in de Crezéepolder werd ik nog verrast door een vroege porseleinhoen, maar die liet zich dan weer niet op de foto zetten... 

Geelpootmeeuw (3kj)

Reuzenstern

In april beginnen ook altijd de MAS-tellingen weer, waarvoor ik verspreid door Zuid-Holland uren doorbreng in het akkerland. In tegenstelling tot eerdere jaren tel ik dit jaar ook in droogmakerijen van Zuid-Holland, waar het toch nog verrassend leuk blijkt te zijn. Veel kieviten met name daar, maar ook hier en daar nog wat veldleeuweriken bijvoorbeeld. Tijdens deze tellingen zie je ook nog weleens wat onverwachts langskomen, waaronder een groepje van drie dwergmeeuwen op een akker. Erg fraai! Nu is april sowieso de maand voor de dwergmeeuwen en kwam ik ze ook nog elders tegen, maar dat maakt deze kleine meeuwtjes niet minder mooi natuurlijk.


Dwergmeeuwen

Bruine kiekendief

Ook zijn de afgelopen dagen weer de eerste kievitskuikens uit de eieren gekropen, dus er staat een drukke tijd voor de boeg met het kleurringen van deze jongen om zo het broedsucces goed te kunnen volgen. In april lukte het gelukkig ook nog om op diverse plaatsen geringde vogels van voorgaande jaren af te lezen, zoals G4OU die langs de Langeweg tot broeden kwam en vorig jaar in het Waalbos was geboren. 

Kievit G4OU

Bekende scholekster uit de Portlandpolder

De leukste verrassing van de maand kwam ook tijdens het onderzoek naar kieviten. Op de laatste dag van de maand liep er in een schitterend plasje op het braakliggend terrein in Oud-Reijerwaard (waar ook een slordige zeven paartjes tureluurs rondom broeden) zomaar een steltkluut! Deze zuidelijke gast blijft toch nog wel een zeldzaamheid op IJsselmonde en was mijn eerste pas weer sinds 2018 op het eiland, en bovendien eindelijk mijn eerste zelfontdekte hier. 

Steltkluut

Leuk en leerzaam was ten slotte nog een avondje in Noord-Brabant, waar ik mee mocht kijken met het zenderen van houtsnippen. Erg interessant natuurlijk om deze soort ook zo eens in de broedgebieden te zien, en zowaar kon ik de enige vogel van de avond vangen! Verder leverde april op het gebied van andere soortgroepen nog een paar leuke waarnemingen op. In de Noord-Hollandse duinen was ik eindelijk eens in de buurt om kleine ereprijs te zien. Een zeldzaamheid met een heel beperkt verspreidingsgebied in Nederland.

In Ambacht bleek boven het Waaltje zoals verwacht inderdaad een kolonie watervleermuizen aanwezig van tientallen exemplaren. Erg leuk om zo'n plek te ontdekken, en dat smaakte naar meer. Zo bleek ook een kolonie watervleermuizen aanwezig te zijn in het Slobbenoordbos die dus volop foerageren boven de Devel. 

Ten slotte hadden we in het eind van de maand weer een team tweedaagse, die deze keer naar Drenthe ging. Een schitterende omgeving natuurlijk met veel leuke soorten die je hier in het westen maar weinig ziet. Zo zagen we ringslang, adders, maanwaterjuffers en volop kraanvogels in het Fochteloërveen, roodhalsfuut en nonnetjes in het Diependal en in de avond veel dassen en vossen! 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten